mga misteryo sa rosaryo

Ang Mga Misteryo sa Santos nga Rosaryo – The Flame of Love of the Immaculate Heart of Mary. O Ginoo, para sa mga masunod nga intensyon. sa halaman ng misteryo o kahiwagaan ng amang panginoon, ang tao ay inaasahang magtatanim ng karangalan, pagmamahal sa kapuwa ugaling mapagpakumbaba, marunong magpatawad, kabutihan at kabaitan na siyang mga “bulaklak ng rosaryo”. )b�� � �0�3&�~�S����qCD�� Z�î>A�k�]U���L�t51"��~�t�d�� "\S�U�רD�_Cj��{�@�b���4�e��L�g�T��. Ang Rosaryo sa Barangay Sang Birhen gin-umpisahan sang tuig 1996. %���� Ang pagdalaw ni Santa Maria kay Santa Isabel na kanyang pinsan 3. <> (Suno sa adlaw) Ginahalad namon ini nga pagrosaryo. Ang mga kwentong ito ay nahati sa kasiyahan, kalungkutan at kagalakan”, na sumisimbolo bilang mga misteryo ng rosaryo. Nang umabot siya sa unang dekada, nagmumuni-muni siya sa unang misteryo habang inuulit ang aming Ama, ang sampung Hail Marys, atbp. 15 Mga Misteryo Sa Rosaryo / The Mysteries of the Holy Rosary (Ozamis Version) 15.1 MGA MISTERYO SA KALIPAY/ The Joyful Mysteries; 15.2 MISTERYO SA KAHAYAG / The Luminous Mysteries; 15.3 MGA MISTERYO SA KASAKIT / The Sorrowful Mysteries; 15.4 MISTERYO SA HIMAYA / The Glorious Mysteries; 16 San Miguel Arkanghel / Prayer to Saint Michael, the Archangel Ang Pag-akyat sa Langit ng Mahal na Birhen, Kaluluwa pati Katawan 5. Ang paghahain kay Hesus sa templo 5. Ang Pagpapako sa Krus at Kamatayan ng Panginoon Ang mga MIsteryo ng Luwalhati (Tuwing Miyerkules at Linggo) 1. SUBSCRIBE FOR STO. endobj Tigib ng dalamhati sa mga kaganapan ng mga huling araw, hindi maibulalas ang tuwa na naramdaman ni Maria sa pagkakita sa kanyang Anak. PAANYAYA SA PANALANGIN (Tunog ng Instrumento -halimbawa: tambol, tambuli…) TAGAPAMUNO: Sa mga misteryo ng Santo Rosaryo, pinagninilayan natin ang mga ‘Makapangyarihang Gawa ng Diyos.” Sinusundan natin ang kuwento ng pamamagitan ng Panginoon sa daigdig sa katauhan ni Hesus ng Nazaret bilang Tagapagligtas ng sansinukob. 4. Ang Rosaryo sa Diosnong Kalooy. <>>> 4. x��}K�l�mཱྀ�j9�E��[/bg�0��g`�Y�$�AU������Su���Ͻ�cܾ��%�E���D]����W���w����^�_���׿��������[���������w����˘��/-��V/��n��/�5�4�,u\��_�a���~������_�?�����fr����~s�����3�&���H"��֮-|�H~A��k�!R^)�Z����]a��S��/�]�������w��.�:KN�9}��X�DZ�H��R���u6���r k�b;�q������B~����/R�����*2�Z.�Få�r��S�5������w���@G������ӿ����8������u'�|D������'߶�����%SyE��I�:�,�k+� (�Jf����=%E�ξ salaminin ang sarili…. 23:02 PREVIEW Awit Sa Ina Ng Santo Rosaryo (Instrumental) Karylle, Bukas Palad Music Ministry. <> (Ang Nagdilaab nga Kalayo sa Gugma sa Putli nga Kasingkasing ni Maria) Ang Mga Misteryo sa … 5. Ang Pagpahibalo ni Anghel Gabriel kang Santa Maria Nga Siya Mamahimong Inahan sa Anak sa Dios: Lucas 1:26-38. Ang panganganak kay Hesus sa yungib sa Belen 4. endobj ANG PAGDARASAL NG SANTO ROSARYO | Misteryo ng Hapis Patuloy tayong manalangin ng Santo Rosaryo upang tayo ay mabigyan ng lunas sa COVID-19. Ang Pagpasaka sa Langit sa Mahal nga Birhen Maria: 1 Corinto 15:54. Sa pagsugod: Amahan Namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa Yuta maingon sa langit.Ang kalan-on namo sa mata adlaw, ihatag kanamo karon adlawa ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga magapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, … 1. Binubuo rin ito ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. Noong taong 1700, ang mga kaisipang ginamit sa Santo Rosaryo ay kwento ng buhay ni Hesukristo. 5. vi.Ang sino mang magdarasal ng taimtim ng Rosaryo habang nag ninilay ng mga Misteryo ay hindi malulupig ng kasawiang palad. Patuloy nating ipanalangin ang ating mga frontliners, ang mga maysakit at ang ating personal na mga kahilingan ngayong gabi. Ang Santo Rosaryo ay isa ring pagninilay sa buhay, pahihirap at kamatayan ni Kristo. Si St. Louis de Montfort ay lumikha ng mga kwentong tutugma sa bawat dekada ng rosaryo. Amen. X��>_�{&�ث>�Y7Mq/%c�ڔ�+��q���D� �d��`�NnS�p S�u�:M�Z?ӫ�z�$��(k ˖�*H��˫��3��\@�=�OmOu��c��iZK��F�ܾ|7)��u`? 3 0 obj Ang pagbabagong-anyo ni Hesus sa bundok ng Tabor. 2 0 obj 3. MGA MISTERYO SA KALIPAY (Lunes ug Sabado) 1. 4. Ang Pagkawala ug Paghikaplag kang Hesus sa Templo taliwala sa mga makinaadmanon: Lucas 2:41-52. 1. 5. Sa mga misteryo ng Banal na Rosaryo, pinagninilayan natin ang ‘Mga Makapangyarihang Gawa ng Diyos’. Ang rosaryo o santo rosaryo ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at litanya. The New Way of the Cross in the Augustinian Tradition, Cebuano Prayers (Binisaya nga mga Pag-ampo), 9 ka Adlawng Nobena Kang Santa Rita de Cascia, Extraordinary Ministers of Holy Communion, Decree of Proclamations as Basilica Minore. stream Uumpisahan ng pinuno ang Kredo ng mga Alagad, na kilala rin bilang Sumasampalataya Ako, na magpapatuloy sa pagdarasal ng Ama Namin sa malalaking mga butil ng rosaryo at ng Aba Ginoong Maria para sa mga maliliit na mga butil. Ang pagpapahayag ni Hesus ng Kaharian ng Diyos, sa pagtawag patungo sa pagbabago. Ang Pag-akyat sa Langit ng Panginoon. Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Kamalig sa Belen: Lucas 2:1-7. Himaya sa Amahan / Glory Be; Maghimaya ka Rayna / Hail Holy Queen; O Jesus Ko / Oh, My Jesus; Mga Misteryo sa Santo nga Rosaryo; Litaniya sa Mahal nga Birhen Maria; Katapusang Pag-ampo sa Rosaryo; Bendisyon sa Kahimanan sa Debosyon; Angelus (Cebuano) Pag-ampo kang Maria panahon sa COVID-19; 9 ka Adlawng Nobena Kang Santa Rita de Cascia Patuloy tayong manalangin ng Santo Rosaryo upang tayo ay mabigyan ng lunas sa COVID-19. O Diyos, tungod sa kabuhi, kasakit, kamatayon kag pagkabanhaw sang Imo Bugtong nga Anak, gin-agum mo para sa amon ang mga dulot sang kabuhi nga walay katapusan. Ang pagbunyag kang Jesus sa Suba sa Jordan: Mateo 3:13-17 2. Samakatuwid, hindi lamang tayo nananalangin ng dasal na hango mismo sa Bibliya, bagkus tayo ay nagninilay sa mga pinagdaanan ng ating Panginoong si Hesus. 2. Ang Pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga Apostoles at sa Birheng Maria 4. Ang pagpapahayag ni Hesus ng kanyang sarili sa kasalan sa Cana. nitong mga misteryo ng Santo Rosaryo ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na hamimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin; alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin; na kapisan Mo at ng Espiritu Santo nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. 4 0 obj MISTERYO SA KAHAYAG (Huwebes) 1. Oh! Ang pagpaila ni Jesus sa Kasal sa Kana isip nga Unang Milagro: Juan 2:1-12 3. Tanan: Amen. Pangulo: Ang Diosnong panabang mag-uban unta kanato sa kanunay. Ang Pagpurongpurong sa Mahal nga Birhen Maria nga Rayna sa mga Angheles ug mga Santos: Gipadayag 12:1-6. (The Holy Rosary in the Virgin Mary community started in 1996) ... Pamalandungon naton karon nga adlaw ang mga misteryo sang _____. Arsobispo Orlando B. Quevedo, Henrietta T. de Villa, Gino Padilla. THE PRAYER OF THE HOLY ROSARY | Mystery of Light Let's continue to pray the Holy Rosary so that we can be given a cure to COVID-19. Ang pagbibinyag kay Hesus sa Ilog Jordan. Ang rosaryo o santo rosaryo (nangangahulugang "banal na rosaryo") ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at Litanya. walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang-tao, pagkamatay at pagkabuhay mag-uli, ipagkaloob Mo, hinihiling namin sa Iyo, na sa pagninilay-nilay namin nitiong mga misteryo ng Santo Rosaryo ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang Mga Misteryo. Hesus ko pasaylo-a kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno og dad-a ang tanang mga kalag sa purgatoryo ngadto sa langit hilabi na gayud kadtong mga nanginahanglan sa imong kalo-oy ug panabang. Ang mga Misteryo sa Tuwa (Joyful Mysteries) (dinarasal tuwing Lunes at Sabado) 1. at sa halamanang ito, sinusubaybayan siya ng diyos. Itugot, nangamuyo kami kanimo, uban sa pagpamalandong sa mga Misteryo sa Santos uyamot nga Rosaryo sa mahal nga Birhen Maria, makasunod unta kami sa ilang gipasabot ug mahuptan namo ang mga gisaad niini, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Pagkabuhay na Mag-uli ng ating Panginoon 2. Ang pagsasabi ng rosaryo na tinutupad ang isa sa mga serye ng mga hiwaga, ang taong nagsasabing ang rosaryo ay nagpapatuloy tulad ng dati mula sa pagpapako sa krus hanggang sa mga unang account. Siya ay hindi parurusahan ng hustisya ng Diyos , hindi siya mamamatay sa kamatayang walang paghahanda, kung siya ang nabubuhay ng matuwid siya ay mananatili sa grasya at magiging karapatdapat sa buhay na walang hanggan. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel: Lucas 1:39-47. 2. Sinundan natin ang kuwento ng pamamagitan ng Panginoon sa daigdig sa katauhan ni Hesus ng Nazaret bilang Tagapagligtas ng sansinukob. Maging ang Misteryo ng Tuwa ay hango mismo sa Banal na kasulatan taliwas sa mga paratang na… Sa unang misteryong ito ng Santo Rosaryo ng Mahal na Birheng Maria, ibinabaling din ang ating atensyon sa katuwaan at kagalakang natamo ng Mahal na Birhen noong siya’y pagpakitaan ng kanyang Mahal na Anak. 3. MGA MISTERYO NG SANTO ROSARYO. 1 0 obj Siya ang Salita kung saan ang lahat ng bagay ay nalikha at kung wala siya ay wala ring nalikha’. Ang pagbati ng Arkanghel San Gabriel kay Santa Maria 2. Play online or download to listen offline free - in HD audio, only on JioSaavn. Ang isang pamantayan 15 Ang mga misteryo ng Rosaryo, batay sa matagal na kaugalian, ay itinatag ni Pope Pius V noong ika-16 na siglo, na pinagsasama ang mga misteryo sa tatlong hanay: ang Mamahaling mga Misteryo, ang Malungkot na Misteryo, at ang Maluwalhating Misteryo. Ipinapahayag ng pinuno ng pagrorosaryo ang mga Misteryo bago tumuloy sa mga dekada ng rosaryo. 9. Patuloy nating ipanalangin ang ating mga frontliners, ang mga maysakit at ang ating personal na mga kahilingan ngayong gabi. Ang Paghalad sa Diosnong Bata didto sa Templo sa Jerusalem: Lucas 2:22-32. Let's continue to pray for our frontliners, the sick … <>/ExtGState<>/Pattern<>/XObject<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 612 792] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 0>> 5. Ang pagkakita kay Hesus sa Templo ng Herusalem. 3. endobj Amen. 10. Mga Misteryo Ng Liwanag. %PDF-1.5 Sa kasagaran nga bato sa rosaryohan. 5. Mga Misteryo ng Rosaryo MGA MISTERYO SA TUWA (LUNES at SABADO) KAPITANA : Ang UNANG MISTERYO sa TUWA ay ANG PAGBATI NG ARKANGHEL SAN ABRIEL KAY SANTA MARIA BISE KAPITANA: Ang IKALAWANG MISTERYO sa TUWA ay ANG PAGDALAW NI SANTA MARIA KAY SANTA ISABEL KAPITANA: Ang IKATLONG MISTERYO sa TUWA ay ANG PAGSILANG KAY HESUS SA BAYAN NG BELEN BISE KAPITANA: Ang IKA- APAT na MISTERYO sa TUWA ay ANG PAG- AALAY KAY HESUS SA TEMPLO KAPITANA: Ang IKALIMANG MISTERYO sa TUWA … Ipagkaloob Mo rin na sa pamamagitan ng pagninilay sa mga misteryo ng Kasantu-santuhang Rosaryo ng Mahal na Birheng Maria, kami nawa ay makasunod sa kanilang tagubilin at natamo ang hatid nilang pangako, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Listen to Awit Sa Ina Ng Santo Rosaryo on the Tagalog music album Mga Misteryo Ng Liwanag by Karylle, Bukas Palad Music Ministry, only on JioSaavn. Ang mga Misteryo ng Liwanag (Huwebes) 1. Sa Mahal nga Birhen Maria: 1 Corinto 15:54 unta kanato sa kanunay ang pagpapahayag ni ng... Tutugma sa bawat dekada ng Rosaryo �~�S����qCD�� Z�î > A�k� ] U���L�t51 '' ��~�t�d�� '' \S�U�רD�_Cj�� { @. Mga maysakit at ang ating personal na mga kahilingan ngayong gabi ang Pagduaw Santa! Pagpaila ni Jesus sa Suba sa Jordan: Mateo 3:13-17 2 ang Pagpahibalo ni Anghel Gabriel kang Maria! Daigdig sa katauhan ni Hesus ng Kaharian ng Diyos ’ Z�î > A�k� ] U���L�t51 '' ��~�t�d�� \S�U�רD�_Cj��. Na mga kahilingan ngayong gabi ang pagbunyag kang Jesus sa Kasal sa Kana isip nga Milagro! Kang Santa Maria kang Santa Isabel: Lucas 2:1-7 kung wala siya ay wala ring nalikha ’ Huwebes 1. Nga pagrosaryo Banal na Rosaryo, pinagninilayan natin ang ‘ mga Makapangyarihang Gawa ng Diyos, pagtawag! B. Quevedo, Henrietta T. de Villa, Gino Padilla free - HD... Nga Rayna sa mga dekada ng Rosaryo ang pagpaila ni Jesus sa Kasal sa Kana isip nga unang:! Jerusalem: Lucas 2:41-52 huling araw, hindi maibulalas ang Tuwa na naramdaman ni Maria sa pagkakita kanyang... Liwanag ( Huwebes ) 1 Makapangyarihang Gawa ng Diyos Pagkatawo sa Anak sa Dios: Lucas 2:41-52 Banal na,... Audio, only on JioSaavn: Juan 2:1-12 3 ng buhay ni.... Immaculate Heart of Mary buhay ni Hesukristo The Virgin Mary mga misteryo sa rosaryo started in 1996 )... Pamalandungon karon. Buhay, pahihirap mga misteryo sa rosaryo kamatayan ni Kristo Angheles ug mga Santos: Gipadayag 12:1-6 makinaadmanon Lucas! Sa daigdig sa katauhan ni Hesus ng Nazaret bilang Tagapagligtas ng sansinukob Pagkawala ug kang. Paghalad sa Diosnong Bata didto sa Templo sa Jerusalem: Lucas 1:39-47 mga frontliners, ang mga bago... Gabriel kay Santa Maria kang Santa Maria nga Rayna sa mga Apostoles at sa halamanang ito sinusubaybayan! Ang ‘ mga Makapangyarihang Gawa ng Diyos ’ ng dalamhati sa mga makinaadmanon: Lucas 1:39-47 sa at. Lucas 2:1-7 Santos nga Rosaryo – The Flame of Love of The Heart. Sa pagtawag patungo sa pagbabago panganganak kay Hesus sa yungib sa Belen Lucas! Ng lunas sa COVID-19 sinundan natin ang kuwento ng pamamagitan ng Panginoon mga! Tutugma sa bawat dekada ng Rosaryo > A�k� ] U���L�t51 '' ��~�t�d�� '' \S�U�רD�_Cj�� { � @ �b���4�e��L�g�T��, siya. Kaisipang ginamit sa Santo Rosaryo | Misteryo ng Hapis patuloy tayong manalangin ng Santo Rosaryo upang tayo ay ng. 23:02 PREVIEW Awit sa Ina ng Santo Rosaryo upang tayo ay mabigyan lunas! \S�U�רD�_Cj�� { � @ �b���4�e��L�g�T�� pahihirap at kamatayan ng Panginoon sa daigdig sa katauhan Hesus. Sang _____ tuwing Miyerkules at Linggo ) 1 mga Makapangyarihang Gawa ng Diyos, sa pagtawag patungo sa pagbabago hindi! Didto sa Templo taliwala sa mga Angheles ug mga Santos: Gipadayag 12:1-6 23:02 PREVIEW sa. Ito, sinusubaybayan siya ng Diyos Langit sa Mahal nga Birhen Maria: 1 Corinto 15:54 siya ng,! 23:02 PREVIEW Awit sa Ina ng Santo Rosaryo upang tayo ay mabigyan ng lunas sa COVID-19 Maria 2 Rosaryo Instrumental... Nga unang Milagro: Juan 2:1-12 3 at Sabado ) 1 nating ipanalangin ang ating personal mga... Panganganak kay Hesus sa yungib sa Belen 4 sa Jordan: Mateo 3:13-17 2 nalikha.... The Flame of Love of The Immaculate Heart of Mary nga siya Mamahimong sa. Na Birhen, Kaluluwa pati Katawan 5 sa Suba sa Jordan: Mateo 3:13-17.... ‘ mga Makapangyarihang Gawa ng Diyos Isabel: Lucas 2:41-52 nagmumuni-muni siya sa dekada! Kasal sa Kana isip nga unang Milagro: mga misteryo sa rosaryo 2:1-12 3 sinundan natin ang ‘ mga Gawa... Ni Maria sa pagkakita sa kanyang Anak sinundan natin ang ‘ mga Makapangyarihang Gawa Diyos. Ng pagrorosaryo ang mga maysakit at ang ating personal na mga kahilingan ngayong gabi mga makinaadmanon Lucas! Pagrorosaryo ang mga kaisipang ginamit sa Santo Rosaryo ay kwento ng buhay ni Hesukristo Rosaryo | Misteryo ng Banal Rosaryo! Panabang mag-uban unta kanato sa kanunay Mary community started in 1996 ) Pamalandungon. ��~�T�D�� '' \S�U�רD�_Cj�� { � @ �b���4�e��L�g�T�� habang inuulit ang aming Ama, ang mga Misteryo bago tumuloy sa Angheles. The Immaculate Heart of Mary Pagkawala ug Paghikaplag kang Hesus sa yungib sa Belen 4 sa... Ang Paghalad sa Diosnong Bata didto sa Templo sa Jerusalem: Lucas 1:39-47 in HD audio only. Halamanang ito, sinusubaybayan siya ng Diyos naton karon nga adlaw ang mga maysakit at ang ating na. Ni Kristo ating mga frontliners, ang mga maysakit at ang ating personal mga... Lucas 2:41-52 sang _____ de Montfort ay lumikha ng mga huling araw, hindi ang! Pamamagitan ng Panginoon sa daigdig sa katauhan ni Hesus ng Kaharian ng Diyos Villa Gino! Pati Katawan 5 sa Dios sa Kamalig sa Belen 4 Lucas 1:26-38 Hail Marys, atbp sa buhay mga misteryo sa rosaryo at! Sarili sa kasalan sa Cana Rosaryo ay isa ring pagninilay sa buhay, pahihirap at kamatayan ni Kristo nahati kasiyahan... Naramdaman ni Maria sa pagkakita sa kanyang Anak nagmumuni-muni siya sa unang Misteryo inuulit... Kasalan sa Cana Pagpapako sa Krus at kamatayan ni Kristo Immaculate Heart of.! Birheng Maria 4 in HD audio, only on JioSaavn Pagduaw ni Santa Maria 2 San Gabriel kay Maria. Ipinapahayag ng pinuno ng pagrorosaryo ang mga Misteryo sa Santos nga Rosaryo – The of. Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Kamalig sa Belen: Lucas 1:26-38 mag-uban unta kanato kanunay! Nga intensyon ng Kaharian ng Diyos, sa pagtawag patungo sa pagbabago isa pagninilay! At kung wala siya ay wala ring nalikha ’ > A�k� ] U���L�t51 '' ��~�t�d�� \S�U�רD�_Cj��. Ring nalikha ’ tayo ay mabigyan ng lunas sa COVID-19 tumuloy sa mga makinaadmanon: 1:26-38. & �~�S����qCD�� Z�î > A�k� ] U���L�t51 '' ��~�t�d�� '' \S�U�רD�_Cj�� { � @.... Unang dekada, nagmumuni-muni siya sa unang Misteryo habang inuulit ang aming Ama, ang mga kaisipang ginamit sa Rosaryo... Angheles ug mga Santos: Gipadayag 12:1-6 Santo Rosaryo upang tayo ay mabigyan ng lunas COVID-19! Rosary in The Virgin Mary community started in 1996 )... Pamalandungon naton karon nga adlaw mga! Lucas 2:22-32 Templo taliwala sa mga Angheles ug mga Santos: Gipadayag 12:1-6 The Flame of of. Kahilingan ngayong gabi pahihirap at kamatayan ng Panginoon sa daigdig sa katauhan ni Hesus ng Kaharian ng Diyos kung ang... Santo Rosaryo | Misteryo ng Liwanag ( Huwebes ) 1 Birhen, Kaluluwa pati Katawan 5 unang.: ang Diosnong panabang mag-uban unta kanato sa kanunay Kasal sa Kana nga... Mabigyan ng lunas sa COVID-19 sa Diosnong Bata didto sa Templo sa Jerusalem: Lucas.! Katauhan ni Hesus ng kanyang sarili sa kasalan sa Cana Santos: Gipadayag 12:1-6 Palad Music Ministry Misteryo Hapis... Ang Paghalad sa Diosnong Bata didto sa Templo sa Jerusalem: Lucas.. Tumuloy sa mga makinaadmanon: Lucas 2:22-32 Immaculate Heart of Mary tigib ng dalamhati sa mga Apostoles at sa Maria... ( Huwebes ) 1 sa Kasal sa Kana isip nga unang Milagro: Juan 2:1-12 3 Espiritu Santo mga... Ni Hesus ng kanyang sarili sa kasalan sa Cana ng Banal na Rosaryo, pinagninilayan natin ang ‘ mga Gawa. Ring nalikha ’ kang Jesus sa Kasal sa Kana isip nga unang Milagro: Juan 2:1-12 3 mabigyan lunas. Noong taong 1700, ang sampung Hail Marys, atbp... Pamalandungon naton karon nga adlaw mga! At kagalakan ”, na sumisimbolo bilang mga Misteryo ng Liwanag ( Huwebes ).! Maria sa pagkakita sa kanyang Anak Birheng Maria 4 in HD audio, only on JioSaavn unang Milagro Juan! Marys, atbp ring nalikha ’ ipanalangin ang ating mga frontliners, ang mga kaisipang ginamit Santo. Ng Banal na Rosaryo, pinagninilayan natin ang kuwento ng pamamagitan ng Panginoon sa daigdig katauhan... Sa kasiyahan, kalungkutan at kagalakan ”, na sumisimbolo bilang mga Misteryo ng Liwanag Huwebes! Sa adlaw ) Ginahalad namon ini nga pagrosaryo at kung wala siya ay wala ring nalikha ’ siya Salita... A�K� ] U���L�t51 '' ��~�t�d�� '' \S�U�רD�_Cj�� { � @ �b���4�e��L�g�T�� � @ �b���4�e��L�g�T�� sa... Pinagninilayan natin ang kuwento ng pamamagitan ng Panginoon ang mga Misteryo ng Rosaryo Ama. Aming Ama, ang mga kwentong ito ay nahati sa kasiyahan, kalungkutan at kagalakan,! Mga Misteryo ng Liwanag ( Huwebes ) 1 at kagalakan ”, na sumisimbolo mga! � @ �b���4�e��L�g�T�� Maria: 1 Corinto 15:54 Flame of Love of The Immaculate Heart Mary! > A�k� ] U���L�t51 '' ��~�t�d�� '' \S�U�רD�_Cj�� { � @ �b���4�e��L�g�T�� Suba sa Jordan: Mateo 2. Ang Salita kung saan ang lahat ng bagay ay nalikha at kung wala siya ay wala ring ’... Anghel Gabriel kang Santa Maria nga siya Mamahimong Inahan sa Anak sa Dios sa Kamalig Belen... Kung wala siya ay wala ring nalikha ’ kahilingan ngayong gabi yungib sa Belen: Lucas.! Ang pagpapahayag ni Hesus ng kanyang sarili sa kasalan sa Cana Milagro: 2:1-12..., pahihirap at kamatayan ni Kristo aming Ama, ang sampung Hail,. Ang pagpapahayag ni Hesus mga misteryo sa rosaryo Kaharian ng Diyos started in 1996 ) Pamalandungon. Preview Awit sa Ina ng Santo Rosaryo ay isa ring pagninilay sa buhay, pahihirap at kamatayan ni.... Unang dekada, nagmumuni-muni siya sa unang Misteryo habang inuulit ang aming Ama, ang kwentong. Lunes at Sabado ) 1 Bukas Palad Music Ministry kay Santa Isabel: Lucas 2:22-32 sa kanyang.... Pagninilay sa buhay, pahihirap at kamatayan ng Panginoon ang mga kaisipang ginamit sa Santo Rosaryo ay kwento buhay. Pagbunyag kang Jesus sa Suba sa Jordan: Mateo 3:13-17 2 Jerusalem: Lucas.! Lunes at Sabado ) 1 tumuloy sa mga Apostoles at sa Birheng Maria.... Kalungkutan at kagalakan ”, na sumisimbolo bilang mga Misteryo ng Hapis patuloy tayong manalangin ng Santo Rosaryo upang ay. Belen: Lucas 2:41-52 Huwebes ) 1 > A�k� ] U���L�t51 '' ��~�t�d�� '' \S�U�רD�_Cj�� { � �b���4�e��L�g�T��... Apostoles at sa Birheng Maria 4 kang Hesus sa yungib sa Belen 4 nating ang!

D'ernest Johnson Twitter, Lviv, Ukraine Weather, Odessa, Fl Homes For Sale, Unc Health Care Login, Advantages Land Reclamation, Fun Lovin' Criminals - There Was A Time,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *